Regulativer

Oppdatert juni 2021

Utenlands- og barnetillegg pr. 01.07.2021

Tabell i pdf-format.
Vedlegg til tabellen

Hardshiptillegg pr. 01.02.2021

Tabell i pdf-format

Adskillelsestillegg pr. 01.01.2020

Tabell i pdf-format 

Ulempegodtgjørelse pr. 01.07.2021

Tabell i pdf-format.

Boligskattkompensasjon pr. 01.01.2021

Tabell i pdf-format