Avtaleparter og avtalens omfang

Oppdatert juni 2020

Denne avtale er inngått mellom

  • Utenriksdepartementet

på den ene side, og

  • Akademikerne
  • Norsk Tjenestemannslag
  • Parat

på den annen side

Avtalen omfatter lønnet medarbeider tilsatt og utsendt av Utenriksdepartementet for tjenestegjøring ved norsk diplomatisk eller konsulær utenriksstasjon.