Ranveig Frøiland

Tidligere roller:

Olje- og energiminister (A)

Olje- og energidepartementet (av 1997) - Thorbjørn Jaglands regjering

01.01.1997–17.10.1997

Olje- og energiminister (A)

Nærings- og energidepartementet - Thorbjørn Jaglands regjering

18.12.1996–01.01.1997

25.10.1996 ble ansvaret for næringssakene i Nærings- og energidepartementet lagt til en egen statsråd i departementet. 01.01.1997 overtok denne statsråden ansvaret for Nærings- og energidepartementet, som fikk navnet endret til Nærings- og handelsdepartementet. Samtidig ble olje- og energisakene overført til det gjenopprettede Olje- og energidepartementet (av 1997).