Forsiden

Historisk arkiv

Statsminister Thorbjørn Jagland

Kong Harald Vs trontale 1997-1998 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Harald Vs trontale 1997-1998 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 142.  Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Gerd-Liv Valla.
Stortinget, 9. oktober 1997.

Kilde: www.stortinget.no