Rasmus Johannes Mork

Tidligere roller:

Administrasjonsrådsmedlem

Landbruksdepartementet - Administrasjonsrådet i Oslo 1940

15.04.1940–25.09.1940

15. april 1940 oppnevnte Høyesterett, som eneste lovlige norske statsmakt som var tilbake i Oslo etter Tysklands angrep på Norge 9. april 1940, et administrasjonsråd for den sivile forvaltningen av de okkuperte områdene, først og fremst Oslo-området. Dette skjedde i samråd med den tyske okkupasjonsmakten. 24. april 1940 utnevnte det nazistiske Tysklands rikskansler Adolf Hitler en rikskommissær for de okkuperte områdene i Norge, partisekretær Josef Terboven i Essen. Terboven organiserte en tysk siviladministrasjon, og innledet forhandlinger med Stortingets presidentskap om et nytt sentralt administrasjonsorgan, et riksråd (regjering). 25. september 1940 ble Administrasjonsrådet avsatt av Terboven, etter at riksrådsforhandlingene var brutt sammen. Samme dag oppnevnte Terboven 13 ulovlige «kommissariske» (konstituerte) statsråder til å lede departementene med innskrenket myndighet og uten noen leder for kollegiet.