Historisk arkiv

Statsminister Georg Chr. Sibbern

Kong Carl XVs trontale 1859, gjentagelse av ed og beretning om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Carl XVs trontale 1859, gjentagelse av ed og beretning om rikets tilstand.
Kongen åpnet trontalen med å gjenta den konstitusjonelle eden han avla skriftlig ved kong Oscar Is død 8. juli 1859, og erklærte det 16. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsminister Georg Chr. Sibbern.
Stortinget, 6. oktober 1859.

Kilde: www.stortinget.no