Jacob Worm Skjelderup

Tidligere roller:

Konstituert statsråd - tiltrådte ikke

12.08.1861–25.08.1861

Konstituert statsråd i Kristiania under interimsregjeringen i Stockholm 12.08.1861-25.08.1861. Tiltrådte ikke.

Konstituert marineminister

Marinedepartementet (av 1846) - Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet

25.07.1860–18.08.1860