Historisk arkiv

Kong Carl XVs tale ved Stortingets avslutning 1860

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Carl XVs tale ved Stortingets avslutning 1860.
Opplest av førstestatsråd Hans Chr. Petersen, som på Kongens vegne erklærte det 16. ordentlige Storting for hevet.
Stortinget, 22. mai 1860.

Kilde: www.stortinget.no