Menn og kvinner i norske regjeringer 1945–

Den første norske regjering med et kvinnelig medlem, var Einar Gerhardsens samlingsregjering 25. juni–5. november 1945. Statsråd Kirsten Hansteen (1903–1974) representerte Kommunistpartiet og var konsultativ statsråd i Sosialdepartementet.

Siden har utviklingen vært denne: 

Gerhardsen I 1945 Medlemmer
15
Menn
14
Kvinner
1
Prosent kvinner
7
Gerhardsen II 1945-1951
- 05.11.1945
- 11.11.1951
- 19.11.1951
Medlemmer

14
13
13
Menn

13
12
12
Kvinner

1
1
1
Prosent kvinner

7
8
8
Torp 1951-1955 Medlemmer
13
Menn
12
Kvinner
1
Prosent kvinner
8
Gerhardsen III 1955-1963
- 22.01.1955
- 01.08.1955
- 28.08.1963
Medlemmer

13
15
15
Menn

12
14
14
Kvinner

1
1
1
Prosent kvinner

8
7
7
Lyng 1963 Medlemmer
15
Menn
14
Kvinner
1
Prosent kvinner
7
Gerhardsen IV 1963-1965 Medlemmer
15
Menn
14
Kvinner
1
Prosent kvinner
7
Borten 1965-1971
- 12.10.1965
- 03.10.1970
- 17.03.1971
Medlemmer

15
15
15
Menn

13
14
14
Kvinner

2
1
1
Prosent kvinner

13
7
7
Bratteli I 1971-1972 Medlemmer
15
Menn
14
Kvinner
1
Prosent kvinner
7
Korvald 1972-1973
- 18.10.1972
- 05.03.1973
- 16.10.1973
Medlemmer

15
15
15
Menn

13
12
12
Kvinner

2
3
3
Prosent kvinner

13
20
20
Bratteli II 1973-1976
- 16.10.1973
- 27.09.1974
- 15.01.1976
Medlemmer

15
16
16
Menn

12
13
13
Kvinner

3
3
3
Prosent kvinner

20
19
19
Nordli 1976-1981
- 15.01.1976
- 08.10.1979
- 04.02.1981
Medlemmer

17
17
17
Menn

13
15
15
Kvinner

4
2
2
Prosent kvinner

24
12
12
Brundtland I 1981 Medlemmer
17
Menn
13
Kvinner
4
Prosent kvinner
24
Willoch 1981-1986
- 14.10.1981
- 17.06.1983
- 09.05.1986
Medlemmer

17
18
18

Menn

13
14
14

Kvinner

4
4
4
Prosent kvinner

24
22
22
Brundtland II 1986-1989
- 09.05.1986
- 10.10.1989
- 16.10.1989
Medlemmer

18
17
17
Menn

10
9
9
Kvinner

8
8
8
Prosent kvinner

44
47
47
Syse 1989-1990
- 16.10.1989
- 02.11.1989
- 03.11.1990
Medlemmer
18
19
19

Menn
11
11
11

Kvinner
7
8
8
Prosent kvinner
39
42
42
Brundtland III 1990-1996
- 03.11.1989
- 04.09.1992
- 07.10.1993
- 24.01.1994
- 25.10.1996
Medlemmer

19
19
19
19
19
Menn

10
11
12
11
11
Kvinner

9
8
7
8
8
Prosent kvinner

47
42
37
42
42
Jagland 1996-1997 Medlemmer
19
Menn
11
Kvinner
8
Prosent kvinner
42
Bondevik I 1997-2000
- 17.10.1997
- 16.03.1999
- 17.03.2000
Medlemmer

19
19
19
Menn

10
11
11
Kvinner

9
8
8
Prosent kvinner

47
42
42
Stoltenberg I 2000-2001 Medlemmer
19
Menn
11
Kvinner
8
Prosent kvinner
42
Bondevik II 2001-2005 Medlemmer
19
Menn
11
Kvinner
8
Prosent kvinner
42
Stoltenberg II 2005-2013
- 17.10.2005
- 21.09.2007
- 18.10.2007
- 20.10.2009
- 05.03.2012
- 23.03.2012
Medlemmer

19
19
19
20
19
20
Menn

10
9
10
10
9
10
Kvinner

9
10
9
10
10
10
Prosent kvinner

47
53
47
50
53
50

Solberg 2013-2021
- 16.10.2013
- 20.10.2017
- 20.03.2018
- 22.01.2019
- 28.06.2021


Medlemmer

18
19
19
22
20


Menn

9
9
10
12
12

Kvinner

9
9
9
10
8

Prosent kvinner

50
50
47
45
45

Støre 2021-
14.10.2021
12.04.2022
16.10.2023
23.01.2024

Medlemmer
19
19
20
20

Menn
9
10
10
11

Kvinner
10
9
10
9
Prosent kvinner
53
47
50
45

1945: 7 prosent kvinner

Den første norske regjering med et kvinnelig medlem, var Einar Gerhardsens samlingsregjering 25. juni-5. november 1945. Statsråd Kirsten Hansteen (1903-1974) representerte Kommunistpartiet og var konsultativ statsråd i Sosialdepartementet. Antallet regjeringsmedlemmer var 15, og kvinneprosenten var dermed 7.

De neste 20 årene var antallet kvinnelige statsråder uforandret. Kvinneprosenten svingte mellom 7 og 8, avhengig av antallet medlemmer i regjeringen.

1965: 13 prosent kvinner

12. oktober 1965 tiltrådte Per Bortens borgerlige koalisjonsregjering med to kvinnelige statsråder. Antallet regjeringsmedlemmer var 15, og kvinneprosenten ble nå 13.

3. oktober 1970 sank antallet kvinnelige statsråder i Bortens regjering til en, og kvinneprosenten til 7. Trygve Brattelis første arbeiderpartiregjering 1971-1972 beholdt denne fordelingen.

1973: 20 prosent kvinner

5. mars 1973 økte Lars Korvalds borgerlige koalisjonsregjering antallet kvinner til tre, noe som hevet kvinneprosenten til 20.

Brattelis andre arbeiderpartiregjering 1973-1976 beholdt dette antallet kvinner, men kvinneprosenten sank til 19 da antallet regjeringsmedlemmer økte til 16 høsten 1974.

1976: 24 prosent kvinner

15. januar 1976 økte Odvar Nordlis arbeiderpartiregjering til fire kvinner. Regjeringen talte nå 17 medlemmer, og kvinneprosenten var 24.

8. oktober 1979 reduserte Nordli kvinneantallet til to, og kvinneprosenten til 12. 4. februar 1981 økte Gro Harlem Brundtlands første arbeiderpartiregjering antallet kvinner til fire og kvinneprosenten til 24.

Kåre Willochs borgerlige regjering 1981-1986 beholdt fire kvinnelige statsråder og kvinneprosenten ble uforandret. Siden antallet regjeringsmedlemmer økte til 18 da Willoch-regjeringen ble utvidet til koalisjonsregjering i juni 1983, sank kvinneprosenten til 22.

1986: 44 prosent kvinner

9. mai 1986 doblet Gro Harlem Brundtlands andre arbeiderpartiregjering antallet kvinnelige regjeringsmedlemmer fra fire til åtte. Dette hevet kvinneprosenten til 44.

Den siste uken før den gikk av 16. oktober 1989, hadde Brundtlands andre regjering en kvinneprosent på 47 siden antallet regjeringsmedlemmer var redusert til 17.

Jan P. Syses borgerlige koalisjonsregjering 1989-1990 beholdt, med unntak av de første to ukene, åtte kvinnelige statsråder. Men siden antallet regjeringsmedlemmer økte til 19, sank kvinneprosenten til 42.

1990: 47 prosent kvinner

3. november 1990 tiltrådte Brundtlands tredje arbeiderpartiregjering med ni kvinner av i alt 19 medlemmer, noe som ga en kvinneprosent på 47.

4. september 1992 sank antallet kvinner i Brundtlands tredje regjering til åtte, noe som gav en kvinneprosent på 42. I en kortere periode mellom oktober 1993 og januar 1994 var det bare syv kvinner i denne regjeringen, med en kvinneprosent på 37, men deretter var det igjen åtte kvinner i resten av regjeringsperioden fram til 1996, og en kvinneprosent på 42.

Det neste tiåret lå antallet kvinner i regjeringen stort sett på åtte, og kvinneprosenten på 42. Unntakene var de første fem månedene av Kjell Magne Bondeviks første borgerlige koalisjonsregjering 1997-2000, og de første to årene av Jens Stoltenbergs rød-grønne koalisjonsregjering fra 2005, da antallet kvinnelige statsråder var ni og kvinneprosenten 47.

2007: 53 prosent kvinner

Etter endringer 21. september 2007 ble Stoltenbergs koalisjonsregjering den første med flere kvinnelige enn mannlige medlemmer, med ti kvinner og ni menn og en kvinneprosent på 53. Nye endringer 18. oktober 2007 førte imidlertid til at antallet kvinner sank til ni og kvinneandelen til 47.

2009: 50 prosent kvinner

Ved endringer 20. oktober 2009 ble Stoltenbergs koalisjonsregjering utvidet til 20 medlemmer. Antallet kvinner økte igjen til ti, og kvinneprosenten til 50. Prosenten forble uendret ved skiftet mellom Stoltenbergs andre regjering og Erna Solbergs regjering 16. oktober 2013: av 18 regjeringsmedlemmer var det 9 kvinner og 9 menn.