Norges statsminister etter embetstid

1814 -

Oversikt over hvor lenge norske statsministre har sittet i rollen fra 1814 til i dag.

  Navn Fra Til År Mnd Dg
1. Frederik Due 27.02.1841 08.03.1844 3 0 10
    08.03.1844 17.06.1856 12 3 9
    17.06.1856 16.12.1858 2 5 29
        17 9 19
2. Einar Gerhardsen 25.06.1945 05.11.1945 0 4 11
    05.11.1945 19.11.1951 6 0 14
    22.01.1955 28.08.1963 8 7 6
    22.09.1963 12.10.1965 2 0 20
        17 0 21
3. Georg Sibbern 16.12.1858 30.11.1861 2 11 14
    17.12.1861 01.11.1871 9 10 15
        12 9 21
4. Severin Løvenskiold 10.07.1828 27.02.1841 12 7 17
5. Johan Nygaardsvold 20.03.1935 25.06.1945 10 3 5
6. Gro Harlem Brundtland 04.02.1981 14.10.1981 0 8 10
    09.05.1986 16.10.1989 3 5 7
    03.11.1990 25.10.1996 5 11 22
        10 1 9
7. Jens Stoltenberg 17.03.2000 19.10.2001   1  7  2
    17.10.2005 16.10.2013  8  0  0
         9  7  2
8. Gunnar Knudsen 19.03.1908 02.02.1910 1 10 14
    31.01.1913 21.06.1920 7 4 21
        9 3 5
9.  Erna Solberg 16.10.2013 14.10.2021 7 11 29
10. Peder Anker 18.11.1814 01.07.1822 7 7 13
11. Frederik Stang 21.07.1873 11.10.1880 7 2 20
12. Johan Ludwig Mowinckel 25.07.1924 05.03.1926 1 7 8
    15.02.1928 12.05.1931 3 2 27
    03.03.1933 20.03.1935 2 0 17
        6 10 22
13. Kjell Magne Bondevik 17.10.1997 17.03.2000 2 5 0
    19.10.2001 17.10.2005 3 11 28
        6 4 28
14. Johannes Steen 06.03.1891 02.05.1893 2 1 26
    17.02.1898 21.04.1902 4 2 4
        6 4 0
15. Per Borten 12.10.1965 17.03.1971 5 5 5
16. Mathias Sommerhielm 01.07.1822 15.11.1827 5 4 14
17. Odvar Nordli 15.01.1976 04.02.1981 5 0 20
18. Johan Sverdrup 26.06.1884 13.07.1889 5 0 17
19. Kåre Willoch 14.10.1981 09.05.1986 4 6 25
20. Emil Stang 13.07.1889 06.03.1891 1 7 21
    02.05.1893 14.10.1895 2 5 12
        4 1 3
21. Trygve Bratteli 17.03.1971 18.10.1972 1 7 1
    16.10.1973 15.01.1976 2 2 30
        3 10 0
22. Francis Hagerup 14.10.1895 17.02.1898 2 4 3
    22.10.1903 13.03.1905 1 4 19
        3 8 22
23. Christian Selmer 11.10.1880 03.04.1884 3 5 23
24. Otto Blehr 21.04.1902 22.10.1903 1 6 1
    22.06.1921 06.03.1923 1 8 12
        3 2 13
25. Oscar Torp 19.11.1951 22.01.1955 3 2 3
26. Christian Michelsen 11.03.1905 23.10.1907 2 7 12
27. Wollert Konow (S.B.) 02.02.1910 20.02.1912 2 0 18
28. Ivar Lykke 05.03.1926 28.01.1928 1 10 23
29. Otto Richard Kierulf
(fortsatte som norsk statsminister
i Stockholm
 til 1884)
01.11.1871 21.07.1873 1 8 20
30. Otto B. Halvorsen 21.06.1920 22.06.1921 1 0 1
    06.03.1923 23.05.1923 0 2 17
31. Abraham Berge 30.05.1923 25.07.1924 1 1 25
32. Jan P. Syse 16.10.1989 03.11.1990 1 0 18
33. Lars Korvald 18.10.1972 16.10.1973 0 11 28
34. Thorbjørn Jagland 25.10.1996 17.10.1997 0 11 22
35. Jens Hundseid 14.03.1932 03.03.1933 0 11 17
36. Jens Bratlie 20.02.1912 31.01.1913 0 11 11
37. Peder Kolstad 12.05.1931 05.03.1932 0 9 22
38. Jonas Gahr Støre 14.10.2021 - Sittende - 0 8 15
39. Jørgen Løvland 23.10.1907 19.03.1908 0 4 25
40. Christian Schweigaard 03.04.1884 26.06.1884 0 2 23
41. John Lyng 28.08.1963 25.09.1963 0 0 28
42. Christopher Hornsrud 28.01.1928 15.02.1928 0 0 18