Underliggende etater

 • Forsvaret

  Forsvaret er Forsvarsdepartementets største underliggende etat med ansvar for styrkeproduksjon og de ulike våpengrener.

  Nettside: http://www.forsvaret.no/

 • Forsvarets forskningsinstitutt

  Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har til formål å drive forskning og utvikling for Forsvarets behov. FFI skal være Forsvarets politiske og militære ledelses rådgiver i faglige spørsmål innenfor instituttets arbeidsområde.

  Nettside: http://www.ffi.no/

 • Forsvarsbygg

  Forsvarsbygg er en offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Etaten har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige markeder.

  Nettside: http://www.forsvarsbygg.no/

 • Forsvarsmateriell

  Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret. Etaten skal også på vegne av departementet ivareta industrisamarbeid og internasjonalt materiellsamarbeid.

  Nettside: https://www.fma.no/