Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har til formål å drive forskning og utvikling for Forsvarets behov. FFI skal være Forsvarets politiske og militære ledelses rådgiver i faglige spørsmål innenfor instituttets arbeidsområde.

Tildelingsbrev for Forsvarets forskningsinstitutt 2021.PDF

Instruks for Forsvarets forskningsinstitutt - 1. januar 2021.PDF

Ffi årsrapport 2019

Nettside: http://www.ffi.no/