Forsvarsbygg

Forsvarsbygg er en offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Etaten har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige markeder.

Tildelingsbrev for Forsvarsbygg 2021.PDF

Instruks for Forsvarsbygg - 1. januar 2021.pdf

Forsvarsbygg årsrapport 2019

Nettside: http://www.forsvarsbygg.no/