Forsvaret

Forsvaret er Forsvarsdepartementets største underliggende etat med ansvar for styrkeproduksjon og de ulike våpengrener.

Instruks for Forsvaret - 1. januar 2021.PDF

Forsvarets Årsrapport 2019

Nettside: http://www.forsvaret.no/