Forsvaret

Forsvaret er Forsvarsdepartementets største underliggende etat med ansvar for styrkeproduksjon og de ulike våpengrener.

Nettside: http://www.forsvaret.no/

Til toppen