Avdelinger i Forsvarsdepartementet

Avdeling for personellpolitikk, kompetanse, integritet og felles juridiske tjenester

Avdelingen har ansvaret for strategisk HR i sektoren, personell- og kompetansepolitikk i sektoren og felles juridiske tjenester. Den er forsvarsministerens og forsvarssjefens strategiske rådgiver på området.

Ekspedisjonssjef Kjersti Klæboe

Avdelingen har ansvaret for strategisk HR i sektoren, personell- og kompetansepolitikk i sektoren og felles juridiske tjenester. Den er forsvarsministerens og forsvarssjefens strategiske rådgiver på området.

Avdelingen leder en meget omfattende kompetansereform som skal sikre at forsvarssektoren blir en moderne og ledende kompetanseorganisasjon, som setter mennesket og dets kompetanse i sentrum. Avdelingen har ansvaret for å utrede personellordninger, inkludert befalsordningen, herunder innføring av spesialistkorps etter NATO standard, lønns- og incentivsystemer, vurdere familiepolitiske tiltak og sette fokus på strategisk kompetanseledelse i hele sektoren. Avdelingen har også ansvaret for å legge til rette for innføring av verneplikt for begge kjønn og vurdere forsvarets utdanningsstruktur.

Avdelingen har videre overordnet arbeidsgiveransvar for forsvarssektoren, ansvaret for utøvelse av gjeldende regelverk og politikk på HR-området i sektoren, styring av sektorens etater innen fagområdet og bidrag til utvikling av ny policy og politikk på strategisk nivå. Avdelingen ivaretar de felles juridiske tjenester for Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben på forvaltningsområdet, herunder juridisk rådgivning, sikring av juridiske prosesser i forsvarssektoren og utvikling og modernisering av lov- og forskriftsverk for å understøtte forsvarspolitikken.

 

Avdelingen har følgende seksjoner: