Avdeling for utvikling, administrasjon og forebyggende sikkerhet

FD I, Avdeling for utvikling, administrasjon og forebyggende sikkerhet har ansvar for drift og utvikling i departementet. Avdelingen skal være en pådriver for at departementet til enhver tid har riktig kompetanse. Avdelingen skal drive god internstyring og bidra til god og enhetlig ledelse i departementet.

Ekspedisjonssjef Jens-Thorleif Thorsen

FD I, Avdeling for utvikling, administrasjon og forebyggende sikkerhet har ansvar for drift og utvikling i departementet. Avdelingen skal være en pådriver for at departementet til enhver tid har riktig kompetanse. Avdelingen skal drive god internstyring og bidra til god og enhetlig ledelse i departementet.

Gjennom effektiv systemunderstøttelse og med koordinering av departementets interne arbeidsprosesser og arbeidsformer, skal avdelingen bidra til at departementet som helhet når sine mål. I tillegg til blant annet stabs- og kontorstøtte til administrativ og politisk ledelse, drift av bygningsmassen, arkiv og dokumentasjon, IKT, sikkerhet, intern økonomiforvaltning, lønn og personaladministrasjon, ivaretar avdelingen også forebyggende sikkerhet, intern beredskap og etatsstyring av NSM.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Sekretariat for politisk og administrativ ledelse

  Sekretariatet for politisk og administrativ ledelse består av staben til departementsråden og forværelset til politisk og administrativ ledelse. Sekretariatet har ansvar for å understøtte politisk og administrativ ledelse i deres daglige virke ...

 • Protokoll

  FD I Protokoll skal levere protokoll- og besøkstjenester til ledelsen i Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben/Forsvaret.

 • Saksflyt og dokumentasjon

  Enheten har som formål å videreutvikle, forbedre og effektivisere arbeidet i FD når det gjelder: Departementets dokument-, saksforvaltning og arkivfunksjon ...

 • Seksjon for HR og utvikling

  Seksjon for HR og utvikling i FD har ansvaret for strategisk HR og personalforvaltning internt i departementet og for utenlandspersonell som er faglig underlagt FD.

 • Seksjon for forebyggende sikkerhet

  Seksjonen har ansvaret for den overordnede styringen av forebyggende sikkerhet i forsvarssektoren og etatsstyringen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

 • Seksjon for IKT

  IKT-seksjonens hovedmål er å levere tidsriktige IKT-løsninger med høy grad av sikkerhet og tilgjengelighet til departementet.

 • Seksjon for vakttjenester og intern beredskap

  Seksjon for vakttjenester og intern beredskap utøver helkontinuerlig operativ objektsikkerhet i og rundt Forsvarets ledelsesbygg.

 • Seksjon for økonomi og administrasjon

  Seksjon for økonomi og administrasjon har ansvar for Intern økonomiforvaltning, Drift av Forsvarets ledelsesbygg, Post- og budtjeneste, Helpdesk for offentlige anskaffelser til FD, Dokumentsenteret.

Til toppen