Avdeling for utvikling, administrasjon og forebyggende sikkerhet

FD I, Avdeling for utvikling, administrasjon og forebyggende sikkerhet har ansvar for drift og utvikling i departementet. Avdelingen skal være en pådriver for at departementet til enhver tid har riktig kompetanse. Avdelingen skal drive god internstyring og bidra til god og enhetlig ledelse i departementet.

Ekspedisjonssjef Jens-Thorleif Thorsen

FD I, Avdeling for utvikling, administrasjon og forebyggende sikkerhet har ansvar for drift og utvikling i departementet. Avdelingen skal være en pådriver for at departementet til enhver tid har riktig kompetanse. Avdelingen skal drive god internstyring og bidra til god og enhetlig ledelse i departementet.

Gjennom effektiv systemunderstøttelse og med koordinering av departementets interne arbeidsprosesser og arbeidsformer, skal avdelingen bidra til at departementet som helhet når sine mål. I tillegg til blant annet stabs- og kontorstøtte til administrativ og politisk ledelse, drift av bygningsmassen, arkiv og dokumentasjon, IKT, sikkerhet, intern økonomiforvaltning, lønn og personaladministrasjon, ivaretar avdelingen også forebyggende sikkerhet, intern beredskap og etatsstyring av NSM.

Seksjoner

FD I 1 HR og utvikling
FD I 2 Forebyggende sikkerhet
FD I 3 IKT
FD I 4 Vakttjenester og intern beredskap
FD I 5 Økonomi og administrasjon

Til toppen