Sekretariat for politisk og administrativ ledelse

Sekretariatet for politisk og administrativ ledelse består av staben til departementsråden og forværelset til politisk og administrativ ledelse. Sekretariatet har ansvar for å understøtte politisk og administrativ ledelse i deres daglige virke ...

Sekretariatet for politisk og administrativ ledelse består av staben til departementsråden og forværelset til politisk og administrativ ledelse. Sekretariatet har ansvar for å understøtte politisk og administrativ ledelse i deres daglige virke, herunder bl.a. forvalte ledelsens kalendere, formidle oppdrag på vegne av ledelsen og bidra til tidsriktige prosesser og kvalitativt gode leveranser til politisk ledelse.