Saksflyt og dokumentasjon

Enheten har som formål å videreutvikle, forbedre og effektivisere arbeidet i FD når det gjelder: Departementets dokument-, saksforvaltning og arkivfunksjon ...

Enheten har som formål å videreutvikle, forbedre og effektivisere arbeidet i FD når det gjelder: Departementets dokument-, saksforvaltning og arkivfunksjon, De interne saks-, dokumentbehandlingsrutiner og -prosesser og Digitale løsninger og systemer som støtter opp om FDs saksbehandling, arbeidsprosesser, samt dokument- og saksforvaltning.