Seksjon for HR og utvikling

Seksjon for HR og utvikling i FD har ansvaret for strategisk HR og personalforvaltning internt i departementet og for utenlandspersonell som er faglig underlagt FD.

Seksjonen for HR og utvikling i FD har ansvaret for strategisk HR og personalforvaltning internt i departementet og for utenlandspersonell som er faglig underlagt FD. Seksjonen har ansvaret for strategisk kompetansestyring og utviklingstiltak, intern virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling.