Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner

Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner har ansvaret for håndteringen av sikkerhetspolitiske spørsmål, samt for departementets internasjonale virksomhet og relasjoner på det sikkerhetspolitiske området.

Ekspedisjonssjef Henning Vaglum

Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner har ansvaret for håndteringen av sikkerhetspolitiske spørsmål, samt for departementets internasjonale virksomhet og relasjoner på det sikkerhetspolitiske området.

Dette innebærer blant annet ansvar for å  utvikle nasjonale sikkerhetskonsepter, samt analysere  sikkerhetspolitiske trender og trusselbildet. Videre skal avdelingen utvikle og koordinere FDs politikk vedrørende bilaterale, regionale og internasjonale sikkerhetspolitiske spørsmål, samt utvikle forsvarssamarbeid med allierte og partnerland. Avdelingen ivaretar og koordinerer også Norges forsvarspolitiske relasjoner til NATO, EU, FN og OSSE. Avdelingen har videre ansvar for å organisere, lede og koordinere krise- og episodehåndtering samt ivareta juridiske spørsmål innenfor internasjonal og militær rett i FD og for sektoren som helhet.

Seksjoner

FD II 1 Sikkerhetspolitisk analyse
FD II 2 Internasjonalt sikkerhets- og forsvarssamarbeid
FD II 3 Transatlantisk og europeisk sikkerhetspolitikk
FD II 4 Nasjonal sikkerhetspolitikk, krisehåndtering og beredskap
FD II 5 Internasjonal og operasjonell rett og etterretning

Til toppen