Seksjon for internasjonal sikkerhetspolitikk, forsvarssamarbeid og operasjoner

Seksjon for internasjonal sikkerhetspolitikk, forsvarssamarbeid og operasjoner har ansvar for å utvikle politikk og prioriteringer innen fagområdene multilaterale forhold i NATO, EU og FN, bruk av Forsvaret i internasjonale operasjoner, kapabilitetsbyggingstiltak og for bi- og flernasjonalt forsvarssamarbeid.

Seksjon for internasjonal sikkerhetspolitikk, forsvarssamarbeid og operasjoner har ansvar for å utvikle politikk og prioriteringer innen fagområdene multilaterale forhold i NATO, EU og FN, bruk av Forsvaret i internasjonale operasjoner, kapabilitetsbyggingstiltak og for bi- og flernasjonalt forsvarssamarbeid.