Sihkkarvuođapolitihka ossodat

Sihkkarvuođapolitihka ossodagas lea ovddasvástádus sihkkarvuođapolitihkalaš gažaldagain, ja departemeantta riikkaidgaskasaš doaimmain ja oktavuođain sihkkarvuođapolitihka suorggis.

Ekspedišuvdnahoavda Henning Vaglum

Sihkkarvuođapolitihka ossodagas lea ovddasvástádus sihkkarvuođapolitihkalaš gažaldagain, ja departemeantta riikkaidgaskasaš doaimmain ja oktavuođain sihkkarvuođapolitihka suorggis. Dasa gullá earret eará ovddasvástádus ovddidit našuvnnalaš sihkkarvuođakonseapttaid, ja guorahallat sihkkarvuođapolitihkalaš rávnnjiid ja áitagiid. Ossodat galgá maid ovddidit ja koordineret SD politihka bilaterála, guovlluguovdasaš ja riikkaidgaskasaš sihkkarvuođapolitihkalaš jearaldagain, ja ovddidit lihttolaččaid ja oasálaččaid gaskasaš suodjalusovttasbarggu. Ossodat goziha ja koordinere maid Norgga suodjaluspolitihkalaš oktavuođaid NATO:in, EU:in, ON:in ja OSSE:in. Ossodagas lea maid ovddasvástádus organiseret, jođihit ja koordineret roasuid ja sierralágan dáhpáhusaid čoavdima ja fuolahit SD ja olles suorggi riikkaidgaskasaš ja militeara rievtti láhkajearaldagain.

Seksuvdna

  • Sihkarvuođapolitihkalaš guorahallamat
  • Riikkaidgaskasaš sikhkarvuohta- ja suodjalusovttasbargu
  • Transatlántta ja eurohpá sihkarvuođapolitihkka
  • Riikkaidgaskasaš ja militára riekti