Seksjon for operasjonell rett og etterretning

Seksjon for operasjonell rett og etterretning har et overordnet ansvar for internasjonal og nasjonal rett ved gjennomføring av militære operasjoner innenlands og utenlands, rettslige sider for beredskaps- og krisehåndteringsfunksjoner, rettslig tilrettelegging for gjennomføring av trening, øving og forsvarssamarbeid.

Seksjon for operasjonell rett og etterretning har et overordnet ansvar for internasjonal og nasjonal rett ved gjennomføring av militære operasjoner innenlands og utenlands, rettslige sider for beredskaps- og krisehåndteringsfunksjoner, rettslig tilrettelegging for gjennomføring av trening, øving og forsvarssamarbeid. Seksjonen har også ansvar for FDs overordnede styring av Etterretningstjenestens virksomhet, inkludert ansvar for utarbeidelse av strategiske prioriteringsdokument og andre styringsdokument.