Seksjon for sikkerhetspolitisk analyse

Seksjon for sikkerhetspolitisk analyse er ansvarlig for policyutredninger og analyser av langsiktige sikkerhetspolitiske trender og strategiske utviklingstrekk.

Seksjon for sikkerhetspolitisk analyse er ansvarlig for policyutredninger og analyser av langsiktige sikkerhetspolitiske trender og strategiske utviklingstrekk.