Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging har ansvar for strategisk analyse, overordnet langsiktig policyutvikling og planlegging for forsvarssektoren.

FD IV ledes for tiden av avdelingsdirektør Rolf Kjos fram til ny ekspedisjonssjef utnevnes av regjeringen.

Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging har ansvar for strategisk analyse, overordnet langsiktig policyutvikling og planlegging for forsvarssektoren.

Dette innebærer blant annet ansvar for å følge opp og analysere grunnleggende utviklingstrekk av betydning for forsvarssektoren, utvikling av helhetlig, overordnet og langsiktig policy på saksfelt av betydning for forsvarets utvikling, ivareta overordnet styring av IKT-utviklingen samt utvikling av forsvarspolitiske mål og oppgaver. Avdelingen ivaretar også ansvaret for Forsvarets investeringer frem til det tidspunkt beslutning fattes.

Seksjoner

FD IV 1 Strategisk analyse og langtidsplanlegging
FD IV 2 Kapasitetsutvikling og strukturplanlegging