Suodjaluspolitihka ja guhkesáiggiplánema ossodat

Suodjaluspolitihka ja guhkesáiggiplánema ossodagas lea ovddasvástádus strategalaš guorahallamiin, bajimuš guhkesáiggepolitihka ovddideames ja suodjalussuorggi plánemis.

Kontreadmirála Elisabeth Natvig

Suodjaluspolitihka ja guhkesáiggiplánema ossodagas lea ovddasvástádus strategalaš guorahallamiin, bajimuš guhkesáiggepolitihka ovddideames ja suodjalussuorggi plánemis.

Dasa gullá earret eará ovddasvástádus čuovvut ja guorahallat váldorávnnjiid, mat mearkkašit ollu suodjalussuorgái, ovddidit oppalaš, bajimuš dási guhkesáiggi politihka dakkár surggiin, main lea mearkkašupmi suodjalusa ovdáneapmái, fuolahit DGT (IKT)-ovdáneami bajimuš dási stivremis ja ovddidit suodjaluspolitihka ulbmiliid ja bargguid. Ossodat fuolaha maid Suodjalusa háhkamiin dassážii, go mearrádusat dahkkojuvvojit.

Sekšuvdna

  • FoU ja konseapta ja doktriidna ovdánahttin
  • Investeremiidplánen
  • Teknologiaovdánahttin ja DGT (IKT)
  • Guhkesáiggiplánen