Kommunikasjonssjef Elisabeth Kjær

Elisabeth Kjær er kommunikasjonssjef for heile forsvarssektoren og leder Kommunikasjonsenheten (KE) i Forsvarsdepartementet.

E-post: elk@fd.dep.no
Telefon: 23 09 60 24
Mobil: 916 33 351

Kontakte kommunikasjonseininga? Ved overordna, prinsipielle spørsmål og spørsmål av politisk karakter, kontakt pressevakt på telefon 23 09 60 11 eller e-post: FDinfo@fd.dep.no. Ved fagmilitære spørsmål, uttalar frå forsvarssjefen m.m., kontakt militær pressevakt på telefon 91 66 99 55 (ikkje SMS), eller på e-post milinfo@fd.dep.no.