Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes

E-post: Ingrid.Dasnes@fd.dep.no
Telefon: 23 09 60 24
Mobil: +47 452 41 874

Ingrid Dåsnes er kommunikasjonssjef i Forsvarsdepartementet og leder Kommunikasjonsenheten. Generelle mediehenvendelser sendes til fdinfo@fd.dep.no.