Spesialrådgiver Birgitte Frisch

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Kommunikasjonsenheten i FD

E-post: bif@fd.dep.no
Mobil: +47 916 55 718