Seniorrådgiver Lars Gjemble

E-post: lgj@fd.dep.no
Mobil: +47 909 73 891

Lars Gjemble hospiterer 25 % i Helse- og omsorgsdepartementet inntil videre.