Instrukser, tildelingsbrev og årsrapporter fra forsvarssektoren

Her finner du oversikt over instrukser, tildelingsbrev og årsrapporter til etater underlagt Forsvarsdepartementet.

Kampflyet F-35

Instruks for Forsvaret

Instruks for Forsvaret finner du her.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen legger fram Forsvarets årsrapport 3. april.

Forsvarets årsrapport

Forsvarets årsrapport gir tilbakemelding på hvordan oppgavene er løst, og hvordan Forsvaret har forvaltet økonomien.

Instruks for Forsvaret

Tildelingsbrev for Forsvaret

Tildelingsbrevet for Forsvaret

Aktuelt nå