Iverksettingsbrev for langtidsperioden og årsrapporter – Forsvarsdepartementet

Iverksettingsbrev til forsvarssektoren for langtidsperioden 2017–2020 (IVB LTP), etatenes årsrapporter m.m.

Iverksettingsbrevet til forsvarssektoren for langtidsperioden 2017–2020, populært kalt IVB LTP, formaliserer Forsvarsdepartementets oppdrag til etatene for gjennomføring av langtidsplanen for forsvarssektoren. Det er det overordnede styringsdokument for forsvarssektoren for denne perioden. Her finner du er oversikt over IVB LTP, herunder årlig tildeling til etatene, og årsrapporter m.m.

Kampflyet F-35

Tildelingsbrev - Iverksettingsbrev (IVB LTP)

Iverksettingsbrevet til forsvarssektoren for langtidsperioden 2017–2020, populært kalt IVB LTP, formaliserer Forsvarsdepartementets oppdrag til etatene for gjennomføring av langtidsplanen for forsvarssektoren. Det er det overordnede styringsdokument for forsvarssektoren for denne perioden.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen legger fram Forsvarets årsrapport 3. april.

Forsvarets årsrapport

Forsvarets årsrapport gir tilbakemelding på hvordan oppgavene er løst, og hvordan Forsvaret har forvaltet økonomien.

Aktuelt nå

Til toppen