Årsrapporter og tildelingsbrev for forsvarssektoren

Her finner du oversikt over instrukser, tildelingsbrev og årsrapporter til etater underlagt Forsvarsdepartementet.

Instruks for Forsvaret

Tildelingsbrev for Forsvaret

Tildelingsbrevet for Forsvaret

Kampflyet F-35

Instruks for Forsvaret

Instruks for Forsvaret finner du her.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen legger fram Forsvarets årsrapport 3. april.

Forsvarets årsrapport

Forsvarets årsrapport gir tilbakemelding på hvordan oppgavene er løst, og hvordan Forsvaret har forvaltet økonomien.