Instrukser, tildelingsbrev og årsrapporter fra forsvarssektoren

Her finner du oversikt over instrukser, tildelingsbrev (IVB) og årsrapporter til etater underlagt Forsvarsdepartementet.

Kampflyet F-35

Instruks for Forsvaret

Instruks og tildelingsbrev for Forsvaret finner du her.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen legger fram Forsvarets årsrapport 3. april.

Forsvarets årsrapport

Forsvarets årsrapport gir tilbakemelding på hvordan oppgavene er løst, og hvordan Forsvaret har forvaltet økonomien.

Aktuelt nå