Årsrapporter fra forsvarssektoren samt tildelingsbrevet (IVB)

Her finner du oversikt over årsrapporter til etater underlagt Forsvarsdepartementet. Iverksettingsbrevet til forsvarssektoren for langtidsperioden 2017–2020, populært kalt IVB LTP, formaliserer Forsvarsdepartementets oppdrag til etatene for gjennomføring av langtidsplanen for forsvarssektoren.

Kampflyet F-35

Tildelingsbrev - Iverksettingsbrev (IVB LTP)

Iverksettingsbrevet til forsvarssektoren for langtidsperioden 2017–2020, populært kalt IVB LTP, formaliserer Forsvarsdepartementets oppdrag til etatene for gjennomføring av langtidsplanen for forsvarssektoren. Det er det overordnede styringsdokument for forsvarssektoren for denne perioden.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen legger fram Forsvarets årsrapport 3. april.

Forsvarets årsrapport

Forsvarets årsrapport gir tilbakemelding på hvordan oppgavene er løst, og hvordan Forsvaret har forvaltet økonomien.

Aktuelt nå