Årsrapporter fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Her finner du årsrapportene fra FFI.

Last den ned her: FFI_årsrapport_2017.pdf

Revisjonsrapport: Revisjonsberetning for Forsvarets forskningsinstitutt 2017.pdf