Årsrapport, instruks og tildelingsbrev fra Forsvarbygg

Forsvarsbygg sine årsrapporter kan du lese her.

Instruks for Forsvarsbygg - 1. januar 2021.pdf

Årsrapporter: 

Årsrapport 2022 Forsvarsbygg.pdf

Årsrapport 2021
Årsrapport 2020-forsvarsbygg.pdf