Årsrapporter og tildelingsbrev for Forsvarsmateriell (FMA)

Her kan du laste ned siste årsrapport fra etaten Forsvarsmateriell.

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Årsrapporter