Årsrapporter fra Forsvarsmateriell (FMA)

Her kan du laste ned siste årsrapport fra etaten Forsvarsmateriell.

Årsrapport for 2017: FMA-aarsrapport-2017.pdf

Revisjonsberetning: Revisjonsberetning for Forsvarsmateriell.pdf

Les mer hos Forsvarmateriell på denne siden.