Forsvarets årsrapport

Forsvarets årsrapport gir tilbakemelding på hvordan oppgavene er løst, og hvordan Forsvaret har forvaltet økonomien.

Her kan du lese siste årsrapport fra Forsvaret: https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/publikasjoner/forsvarets-arsrapport/forsvarets-arsrapport-2020

Nedlastbare årsrapporter og revisjonsberetninger: