Forsvarets årsrapport

Forsvarets årsrapport gir tilbakemelding på hvordan oppgavene er løst, og hvordan Forsvaret har forvaltet økonomien.

Du kan lese siste årsrapport fra Forsvaret her. Forsvarets årsrapport 2022.pdf

Nedlastbare årsrapporter og revisjonsberetninger: