Forsvarsdepartementets tildelingsbrev til Forskningsrådet

Her er tildelingsbrev til Norges forskningsråd.

Her er tildelingsbrev til Norges forskningsråd for virksomhetsåret 2022