Langtidsplanlegging i forsvarssektoren

Langtidsplanene angir og forankrer hovedlinjer for forsvarssektorens utvikling, inkludert forsvarspolitiske mål, oppgaver og ambisjonsnivå, samt tilhørende økonomiske og strukturelle rammer.

Basestruktur etter vedtatt langtidsplan for forsvarssektoren.

Tidslinje langtidsplaner

Her finner du en oversikt over de siste langtidsplanene for forsvarssektoren. Langtidsplanene beskriver og er styrende for utviklingen i de neste fireårsperiodene for forsvarssektoren. Populært kalles langtidsplanene for LTP.

Marinens fregatter og korvetter seiler i formasjon i Andfjorden under Flotex 2016.

Om langtidsplanlegging i forsvarssektoren

Forsvarsdepartementet utarbeider med jevne mellomrom nye langtidsplaner for forsvarssektoren.

fmin og fsj

Ba om nytt fagmilitært råd

Forsvarsministeren har gitt forsvarssjefen mandatet til et nytt fagmilitært råd. - Verden er dramatisk endret siden langtidsplanen for forsvarssektoren ble vedtatt for to år siden. Det er derfor nødvendig å styrke vårt eget forsvar, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).