Ny langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024)

Regjeringen har startet arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret.

ACE 15

Starter arbeidet med ny langtidsplan

Regjeringen starter nå arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret. – Dette er en god mulighet til å se på hvilke trender som påvirker fremtidens forsvar, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Basestruktur etter vedtatt langtidsplan for forsvarssektoren.

Tidslinje langtidsplaner

Her finner du en oversikt over de siste langtidsplanene for forsvarssektoren. Langtidsplanene beskriver og er styrende for utviklingen i de neste fireårsperiodene for forsvarssektoren. Populært kalles langtidsplanene for LTP.

Aktuelt nå

Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen?

I forbindelse med at regjeringen arbeider med en ny langtidsplan for forsvarssektoren, hentes det inn råd fra flere hold. I dag har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) lagt frem rapporten «Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen?». Rapporten er laget på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og allerede presentert for arbeidstakerorganisasjonene.

Nett-tv

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under pressekonferansen hvor han overleverte rapporten med det fagmilitære rådet til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen har fått forsvarssjefens råd til ny langtidsplan

Her kan du se fremleggelsen av det fagmilitære rådet i opptak (Nett-tv)

Til toppen