Ny langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024)

Regjeringen vil i 2024 bruke 8,3 milliarder mer på forsvar enn i dag, med en jevn økning av forsvarsbudsjettet. Regjeringen legger i 2021 på over 3 milliarder kroner i varige økninger til forsvarssektoren, og følger dermed opp de flerårige forpliktelsene fra inneværende langtidsplan og nye satsinger som ligger i den kommende planen. Den nye langtidsplanen vil øke Forsvarets beredskap, reaksjonsevne og utholdenhet. Planen ble vedtatt i Stortinget 1.desember.

Langtidsplanen for Forsvaret ble lagt frem i dag

Langtidsplanen for Forsvarssektoren er vedtatt

Regjeringen vil i 2024 bruke 8,3 milliarder mer på forsvar enn i dag, med en jevn økning av forsvarsbudsjettet. Regjeringen legger i 2021 på over 3 milliarder kroner i varige økninger til forsvarssektoren, og følger dermed opp de flerårige forpliktelsene fra inneværende langtidsplan og nye satsinger som ligger i den kommende planen. Den nye langtidsplanen vil øke Forsvarets beredskap, reaksjonsevne og utholdenhet.

Basestruktur etter vedtatt langtidsplan for forsvarssektoren.

Tidslinje langtidsplaner

Her finner du en oversikt over de siste langtidsplanene for forsvarssektoren. Langtidsplanene beskriver og er styrende for utviklingen i de neste fireårsperiodene for forsvarssektoren. Populært kalles langtidsplanene for LTP.

Aktuelt nå

Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen?

I forbindelse med at regjeringen arbeider med en ny langtidsplan for forsvarssektoren, hentes det inn råd fra flere hold. I dag har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) lagt frem rapporten «Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen?». Rapporten er laget på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og allerede presentert for arbeidstakerorganisasjonene.

Nett-tv

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under pressekonferansen hvor han overleverte rapporten med det fagmilitære rådet til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen har fått forsvarssjefens råd til ny langtidsplan

Her kan du se fremleggelsen av det fagmilitære rådet i opptak (Nett-tv)