Langtidsplanlegging i forsvarssektoren

Langtidsplanene angir og forankrer hovedlinjer for forsvarssektorens utvikling, inkludert forsvarspolitiske mål, oppgaver og ambisjonsnivå, samt tilhørende økonomiske og strukturelle rammer. 5. april 2024 ble den nyeste langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP) presentert.

Nett-tv

Se sendingen her

Pressekonferansen ved fremleggelsen av LTP

Pressemelding 03.04.2024

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram legg fram langtidsplanen for forsvaret fredag 5. april.

Nett-tv

Se sendingen her

Fagmilitært råd overleveret

Her er mer informasjon om Nasjonal sikkerhetsmyndighets rapport Sikkerhetsfaglig råd.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde fra øvelse Nordic Response 2024

LTP-dokumenter fra 5. april 2024

Departement

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.