Ny langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024)

17. april 2020 la regjeringen frem den nye langtidsplanen for Forsvaret. Planen legger opp til at Forsvaret skal styrkes med 16,5 milliarder kroner over de neste åtte årene.

Basestruktur etter vedtatt langtidsplan for forsvarssektoren.

Tidslinje langtidsplaner

Her finner du en oversikt over de siste langtidsplanene for forsvarssektoren. Langtidsplanene beskriver og er styrende for utviklingen i de neste fireårsperiodene for forsvarssektoren. Populært kalles langtidsplanene for LTP.

Aktuelt nå

Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen?

I forbindelse med at regjeringen arbeider med en ny langtidsplan for forsvarssektoren, hentes det inn råd fra flere hold. I dag har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) lagt frem rapporten «Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen?». Rapporten er laget på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og allerede presentert for arbeidstakerorganisasjonene.

Nett-tv

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under pressekonferansen hvor han overleverte rapporten med det fagmilitære rådet til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen har fått forsvarssjefens råd til ny langtidsplan

Her kan du se fremleggelsen av det fagmilitære rådet i opptak (Nett-tv)

Til toppen