Ny langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024)

Regjeringen har startet arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret.

ACE 15

Starter arbeidet med ny langtidsplan

Regjeringen starter nå arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret. – Dette er en god mulighet til å se på hvilke trender som påvirker fremtidens forsvar, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Basestruktur etter vedtatt langtidsplan for forsvarssektoren.

Tidslinje langtidsplaner

Her finner du en oversikt over de siste langtidsplanene for forsvarssektoren. Langtidsplanene beskriver og er styrende for utviklingen i de neste fireårsperiodene for forsvarssektoren. Populært kalles langtidsplanene for LTP.

Aktuelt nå

Nett-tv

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under pressekonferansen hvor han overleverte rapporten med det fagmilitære rådet til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen har fått forsvarssjefens råd til ny langtidsplan

Her kan du se fremleggelsen av det fagmilitære rådet i opptak (Nett-tv)

Regjeringen har fått forsvarssjefens råd til ny langtidsplan

- Norge står foran et mer alvorlig trussel- og risikobilde enn på lenge. Vi må ta større ansvar for vår egen sikkerhet, og vi møter økte forventninger fra NATO, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Til toppen