Gram fekk forsvarssjefen sitt fagmilitære råd

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) fekk 7. juni det fagmilitære rådet frå forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

FMR ovddiduvvui geassemánu 7. beaivvi 2023
FMR ovddiduvvui geassemánu 7. beaivvi 2023 Foto: FD

– Det fagmilitære rådet er eit svært viktig innspel til den kommande langtidsplanen for forsvarssektoren, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Forsvarssjefen vart i fjor haust beden om å gi sitt fagmilitære råd til regjeringa om korleis Forsvaret og Noregs tryggleik bør bli styrka.

– Me skal byggja eit sterkare og meir robust forsvar. Gjennom tilrådingane frå Forsvarskommisjonen, Totalberedskapskommisjonen, forsvarssjefen og Nasjonalt tryggingsorgan, har me eit svært godt grunnlag for å ta avgjerder om korleis vi skal gjere dette, seier Gram. 

I rådet gir forsvarssjefen konkrete tilrådingar innan følgjande område:

  • Styrke eiga forsvarsevne med særleg vekt på nordområda
  • Styrke samvirket med allierte og NATO
  • Utvikle personell- og kompetanseområdet
  • Motstå samansette trugslar og bidra til å redusera sårbarheita i samfunnet
  • Styrke totalforsvaret og gjere samfunnet meir motstandsdyktig
  • Auka evna til å ta i bruk ny teknologi som kan styrke forsvarsevna og gjere Forsvaret meir effektivt og moderne

Her kan du lese rådet: Forsvarssjefens fagmilitære råd 2023 - Forsvaret