Presseinvitasjon til framlegging av fagmilitært råd 7. juni

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Forsvarssjef Eirik Johan Kristoffersen inviterer pressa til framlegging av sitt fagmilitære råd 7. juni.

Nett-tv Framlegging av fagmilitært råd

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Under pressekonferansen vil forsvarssjefen presentera sitt fagmilitære råd før det blir overrekt til forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Det blir lagt opp til spørsmål i plenum og dessutan moglegheit for separate intervju med både forsvarssjefen og forsvarsministeren omgåande i etterkant av framlegginga.

Framlegginga vil bli strøymd på nettsidene til regjeringa (her).

Oppmøte og tid:

  • Ridehuset, rett innanfor hovudporten til Akershus festning i Kirkegata.
  • Onsdag 7. juni kl. 09.00 til kl. 10.00
  • Oppmøte i hovudvakt seinast kl. 08.40.
  • Ta med gyldig pressekort og ID.

Påmelding:

Media som ønskjer å delta på pressemøte må akkreditera seg per e-post innan tysdag 6. juni kl. 15.00 til milinfo@fd.dep.no.

Pressekontaktar:

Ytterlegere spørsmål / førespurnader til forsvarssjef Eirik Johan Kristoffersen, kontakt;

Stine Barclay Gaasland, Oberst (m), Mobil: + 47 95 74 15 32

Ytterlegare spørsmål / førespurnader til forsvarsminister Bjørn Arild Gram, kontakt:

Trond Øvstedal, fagdirektør, mobil: +47 97 52 95 56

Arrangementet blir filma av Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og kan følgjast direkte på denne sida. Her kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til media som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønskjer å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider finn embed-kode ved å trykkje «Del video»-knappen i videospelaren på sida.