Mehl og Gram mottok NSMs sikkerhetsfaglig råd

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og forsvarsminister Bjørn Arild Gram mottok tirsdag 9. mai Nasjonal sikkerhetsmyndighets rapport Sikkerhetsfaglig råd.

NSMs sikkerhetsfaglige råd skal gi myndighetene oversikt over de viktigste sikkerhetsutfordringene Norge står overfor.

– Regjeringen mener vi må har offensive og målrettede tiltak som svarer på utfordringene vi står overfor. NSMs sikkerhetsfaglige råd vil ytterligere bidra til at vi utvikler effektive tiltak som reduserer våre sårbarheter, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). 

Det sikkerhetsfaglige rådet blir NSMs viktigste innspill i langtidsplanene til Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet, sammen med fagmilitært råd og rapportene fra forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen.

– Rådene vi får fra NSM i dag vil være et viktig bidrag til arbeidet med å øke motstandsdyktigheten mot sammensatte trusler i hele samfunnet. Dette handler om bevisstgjøring og økt risikoforståelse, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Sikkerhetsfaglig råd beskriver sikkerhetstrender for de neste årene, og deler NSMs anbefalinger for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå.

– Alvoret i dagens sikkerhetspolitiske situasjon understreker behovet for en helhetlig og langsiktig tilnærming til nasjonal sikkerhet i hele Norge. Regjeringen tar nå flere sterke grep for å sikre mer nasjonal kontroll, sier Mehl.