Skriftlige bidrag fra dialogmøtet om LTP

Regjeringens ønske om bred involvering i arbeidet med ny langtidsplan omfatter ikke bare dialog med partiene på Stortinget. En rekke aktører deltok også på dialogmøtet, som gikk av stabelen 10. oktober 2023. Her fikk kommuner, fylker og organisasjoner anledning til å komme med sine innspill muntlig. 66 ulike aktører var påmeldt dialogmøtet. 60 holdt muntlige innlegg på møtet. 47 har også levert skriftlige innspill. 6 skriftlige innspill kom fra aktører som ikke deltok på dialogmøtet.

Samlet sett kan følgende trekkes frem som hovedbudskap fra aktørene:

 

  • Bred anerkjennelse av forsvarskommisjonen (FKOM), totalberedskapskommisjonen (TBK) og forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR).
  • Det er stor interesse for å bidra i arbeidet med ny langtidsplan.
  • Bred enighet om situasjonen vi står i, men flere påpeker at det har tatt for lang tid for norske myndigheter å erkjenne alvoret.
  • Mange er bekymret for tilgangen på personell og relevant kompetanse og beskriver dette som spesielt utfordrende for sektoren i tiden som kommer.
  • Økt samarbeid på tvers av sektorer, og mellom det offentlige og private, trekkes frem som en nødvendighet av flere aktører.
  • Bred enighet om at det det bringer med seg nye muligheter og økt ansvar når Finland og Sverige blir med i NATO, spesielt knyttet til infrastruktur.
  • Mange er bekymret for konsekvensen av den demografiske utviklingen og påpeker at dette er spesielt utfordrende for forsvarssektoren, som har mange arbeidsplasser på steder med liten befolkning.

 

Innspillene:

Andøy kommune.PDF

Befalets Fellesorganisjon.PDF

Bodø kommune.PDF

Det frivillige Skyttervesen.PDF

Evenes kommune.PDF

Fellesforbundet.PDF

Forbundet for ledelse og teknikk.PDF

Forsvarsforum Innlandet, Elverum og Åmot kommune.PDF

FORSVARSFORUM TRØNDELAG.PDF

FYLKESORDFØRAR INNLANDET.PDF

Hålogalandsrådet.PDF

IKFF.PDF

Kavaleriklubben.PDF

Kongsberg defence & aerospace.PDF

Landsrådet for Heimevernet.PDF

Leger mot atomvåpen & ICAN Norge.PDF

LILLEHAMMERREGIONENS.PDF

LO.PDF

Midt-Troms rådet.PDF

Narvik Havn KF.PDF

Narvik Kommune.PDF

Nei til Atomdrevne Militærfartøyer.PDF

Nei til Atomvåpen.PDF

NIFRO.PDF

Nordland Fylkeskommune.PDF

NORIN Research AS.PDF

Norsk Reservistforbund.PDF

Norsk Romsenter.PDF

Norsk totalforsvarsforum.PDF

NTNU.PDF

Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold.PDF

Rana utvikling.PDF

Rana utvikling (bilde).PDF

Rogaland fylkeskommune.PDF

Røde Kors.PDF

Statsforvalteren i Oslo og Viken.PDF

Sørreisa kommune.PDF

Tekna.PDF

Terningen Arena.PDF

Tillitsvalgordningen i Forsvaret.PDF

Troms og Finnmark fylkeskommune.PDF

Troms og Finnmark fylkeskommune del 2.PDF

Troms og Finnmark fylkeskommune del 3.PDF

Tromsø kommune.PDF

UNIO.PDF

Vest-Finnmark.PDF

Vest-Finnmark Rådet del 2.PDF

Vest-Finnmark Rådet del 3.PDF

Vest-Finnmark Rådet del 4.PDF

Viken fylkeskommunes.PDF

WilNor Governmental Services.PDF

YATA Norge.PDF

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.PDF