Forrige langtidsplan for forsvarssektoren (2017–2020)

Dette er en side om langtidsplanen fra 2017-2020. Det finnes en ny side om langtidsplanen for den inneværende perioden (2021-2024). Regjeringen la 17. juni 2016 frem den nye langtidsplanen for forsvarssektoren «Kampkraft og bærekraft». Stortinget vedtok 15. november samme år langtidsplanen for forsvarssektoren.

Bildet viser forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Iverksetting er neste skritt:

2016: Langtidsplanen vedtatt av Stortinget

Stortinget vedtok 15. november den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Nå begynner jobben med å iverksette innholdet i planen. Les mer om veien videre her.

Aktuelt nå

Bilde av forsvarsministeren

Ny langtidsplan for Forsvaret - En god og helhetlig prosess

Det har i det siste vært mange oppslag i mediene om deler av forsvarssjefens militærfaglige råd (FMR). Senest 18. juli i Aftenposten. FMR er er en viktig del av den kommende langtidsplanen for Forsvaret. Derfor redegjøres det her for prosessen fram til en ny langtidsplan for Forsvaret legges fram for Stortinget våren 2016.

Fra pressekonferansen ved overleveringen av Vernepliktsutvalgets anbefaling.

Vernepliktsutvalget overleverte sin rapport

I rapporten som Vernepliktsutvalget overleverte til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide tirsdag 27. oktober, anbefales det blant annet å opprette en trenet og øvet reserve i hver forsvarsgren. Utvalget foreslår at reservister i fremtiden vil bli innkalt til årlig øving.

Bildet viser forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Tale om overrekkelse av rammeskriv til forsvarssjefen - ber om fagmilitært råd

Tale om overrekkelse av rammeskriv til forsvarssjefen. Forsvarsministeren ber om et fagmilitært råd. Forsvarsministeren holdt denne talen 1. oktober 2014. Oppdraget til forsvarssjefen legger føringer for den videre utviklingen av Forsvaret og forsvarssektoren som helhet.