Forsiden

Svar til Stortinget om LTP

Stortinget har sendt Forsvarsdepartementet noen spørsmål i forbindelse med behandlingen av Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplanen for forsvarssektoren.

Svar på spørsmål fra utenriks- og forsvarskomiteen oversendt i brev av 27. juni 2016 vedr. Prop. 151 S (2015–2016). - last ned svaret i pdf.

23. august 2016: Spørsmål fra utenriks- og forsvarskomiteen til Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft - LTP - følgebrev - last ned i pdf.

23. august 2016: Spørsmål fra utenriks- og forsvarskomiteen til Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft - LTP - svarbrevet - last ned i pdf.

29. august 2016: Spørsmål fra utenriks- og forsvarskomiteen til Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft - LTP - svarbrevet - last ned i pdf.

29. august 2016: Spørsmål fra utenriks- og forsvarskomiteen til Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft - LTP - svar på spørsmål 4 - oppfølging - last ned i pdf.