Forrige langtidsplan for forsvarssektoren (2017–2020)

Ekspertgruppen for forsvaret av Norge

Ekspertgruppen ble nedsatt av Forsvarsdepartementet den 15. desember 2014, som en del av arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret.

Her finner du rapporten fra utvalget

Forsvarsministeren satte ned Ekspertgruppen for forsvaret av Norge som en uavhengig ekspertgruppe for å gi et innspill i debatten om Forsvarets forutsetninger for å kunne løse. Ekspertgruppens rapport ble overrakt til forsvarsministeren den 28. april. Rapporten kan du lese i sin helhet her.

Arrangementer og aktiviteter i utvalget

Ekspertgruppen for forsvaret av Norge har deltatt på en rekke arrangementer etter at rapporten ble levert, og mottok mange gode spørsmål fra engasjerte mennesker rundt omkring i Norge. Her finner du et utdrag av korte rapporter fra disse arrangementene.

Mandat og sammensetting av utvalget

Ekspertgruppen for forsvaret av Norge ble nedsatt av Forsvarsdepartementet den 15. desember 2014, som en del av arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret.

Aktuelt nå

Historisk forsvarsrapport

For første gang er en uavhengig ekspertgruppe bedt om å lage en rapport om Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende oppgaver. Tirsdag 28. april mottok forsvarsminister Ine Eriksen Søreide rapporten.