Arrangementer og aktiviteter i utvalget

Ekspertgruppen for forsvaret av Norge har deltatt på en rekke arrangementer etter at rapporten ble levert, og mottok mange gode spørsmål fra engasjerte mennesker rundt omkring i Norge. Her finner du et utdrag av korte rapporter fra disse arrangementene.

 

 

Overrekkelsen av rapporten

Ekspertgruppen overrakte sin rapport, «Et felles løft», til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide den 28. april.

Leder for ekspertgruppen Rolf Tamnes overleverer rapporten "Et felles løft" til Forsvarsminsister Ine Eriksen Søreide. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Leder for ekspertgruppen Rolf Tamnes overleverer rapporten «Et felles løft» til Forsvarsminsister Ine Eriksen Søreide. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Professor Øyvind Østerud (Universitetet i Oslo) ledet debatten.

Professor Øyvind Østerud (Universitetet i Oslo) ledet panelsamtalen.

Panelsamtalen med Ekspertgruppen. Fra venstre: Rolf Tamnes (leder), Julie Wilhelmsen, Alf Håkon Hoel, Janne Haaland Matlary, Trond Grytting, Asle Toje, Kate Hansen Bundt.

Panelsamtalen med Ekspertgruppen. Fra venstre: Rolf Tamnes (leder), Julie Wilhelmsen, Alf Håkon Hoel, Janne Haaland Matlary, Trond Grytting, Asle Toje, Kate Hansen Bundt.

 

Etter presentasjonen av hovedfunnene og overrekkelsen av rapporten ledet professor Øyvind Østerud en panelsamtale med alle medlemmene av Ekspertgruppen, før det ble åpnet for spørsmål fra salen.

 

Møte med NATO- og EU-ambassadene

Kort tid etter at rapporten ble levert hadde Den norske Atlanterhavskomité invitert Ekspertgruppen til å holde et innlegg for representanter fra NATO- og EU-ambassadene. Alliansesamarbeidet er viet mye plass i vår rapport og det var derfor viktig å  inkludere diplomatene som representerer Norges allierte, for å forklare mer om dette.

Det var stor interesse for møtet og svært mange av ambassadene var representert.

Det var stor interesse for møtet og svært mange av ambassadene var representert.

Kate Hansen Bundt og Rolf Tamnes representerte Ekspertgruppen, sammen med kontreadmiral Trond Grytting (ikke på bildet).

Kate Hansen Bundt og Rolf Tamnes representerte Ekspertgruppen, sammen med kontreadmiral Trond Grytting (ikke på bildet).

 

Ekspertgruppen i Tromsø

5. mai deltok Rolf Tamnes, Julie Wilhelmsen og Alf Håkon Hoel på UiT-frokost, som er et fast arrangement på Universitetet i Tromsø. Statssekretær Øystein Bø, og student Hans-Kristian Valnes holdt også innlegg og deltok i panelet. Hele arrangementet ble streamet direkte og kan sees her.

UiT-student Hans-Kristian Valnes, Alf Håkon Hoel, Rolf Tamnse, Julie Wilhelmsen og statssekretær Øystein Bø.

UiT-student Hans-Kristian Valnes, Alf Håkon Hoel, Rolf Tamnse, Julie Wilhelmsen og statssekretær Øystein Bø.

Lederen av Ekspertgruppen startet med å innlede om funnene i rapporten, mens Wilhelmsen utdypet spesielt Norges forhold til Russland og hvordan dette har blitt vurdert i arbeidet med rapporten. Statssekretær Øystein Bø uttalte blant annet at «Ekspertgruppens rapport er et viktig faglig innspill til den nye langtidsmeldingen om Forsvaret, men den er også et viktig bidrag til samfunnsdebatten». En av studentene på Universitetet i Tromsø, Hans-Kristian Valnes, holdt også et kort innlegg om hans syn på rapporten, før ordstyrer og instituttleder, Marcus Buck ledet en god, og engasjerende paneldebatt.

 

 

Ekspertgruppen i media

Ekspertgruppens rapport fikk bred omtale i media på overrekkelsesdagen og funnene i rapporten har også skapt debatt i ettertid. Vi har samlet et utvalg av artiklene nedenfor.

Aftenposten«Forsvaret bør få 2 mrd kroner mer, og selv spare 3,5 mrd»

Aftenposten«Slik kan Norge bli trukket inn i krig»

Avisa Nordland«Marsjordre nordover»

Avisa Nordland«Ekspertgruppe vil ha milliardsatsing på Forsvaret»

Dagens Næringsliv«Snubletråd for Putin»

Dagens Næringsliv«Digitalt forsvar mot terror»

DN«Eksperter vil styrke Forsvaret i møte med Russland»

Nettavisen – «Forsvarseksperter spår slutt på den dype freden»

Nordlys«Et troverdig norsk forsvar»

Nordlys«Grensesetting og samarbeid i nord»

NRK«Ny rapport om Forsvaret: Ikkje godt nok rusta»

NRK «Førte en forsvarspolitikk som var riktig på den tida»

NRK Finnmark«Den sivile beredskapen har gått i glemmeboka»

NRK Nordland – «Her bør man heise NATO-flagg»

TV2 –«Ekspertgruppe: Forsvaret trenger akutt opprustning»

VG – «Norge kan forsvares»

VG –«Nå begynner kjøret for Søreide»

 

Ekspertgruppen og forsvarsministeren i møte med ungdomspolitikerne

Debatten om forsvar og sikkerhet foregår ofte på et overordnet politisk plan. Samtidig er det svært viktig å inkludere de unge stemmene i debatten ettersom det er de som skal forme og påvirke fremtidens forsvarspolitikk. Med dette som formål, inviterte Den norske Atlanterhavskomité til debatt i sine lokaler, hvor samtlige ungdosmspartier var invitert.

 

Det var godt oppmøte fra ungdomspartiene, hvor nesten samtlige partier var representert.

Det var godt oppmøte fra ungdomspartiene, hvor nesten alle partiene var representert. Nærmest fra høyre: Tord Hustveit (Unge Venstre), Lage Nøst (Grønn Ungdom), Runa Fjellanger (Rød Ungdom), Petter Melsom (Fremskrittspartiets Ungdom), Matilde Tybring-Gjedde (Unge Høyre), Mani Hussaini (Arbeiderpartiets Ungdomsfylking), Erling Laugsand (Senterungdommen).

På dette arrangementet deltok også statsråd Ine Eriksen Søreide, og ungdomspolitikerne stilte gode spørsmål om alt fra verneplikten til prioriteringene i forsvarsbudsjettet.

 

Leder av Ekspertgruppen, Rolf Tamnes, statsråd Ine Eriksen Søreide og forsker Julie Wilhelmsen.

Leder av Ekspertgruppen, Rolf Tamnes, statsråd Ine Eriksen Søreide og forsker Julie Wilhelmsen.

 

Debatt i Bodø Militære Samfund

I går deltok Ekspertgruppen på forsvarsdebatt i regi av Bodø Militære Samfund. Det var svært stor interesse for arrangementet, og ordførerne i Fauske og Bodø kommune, Sjef FOH, Morten Haga Lunde, og politimester i Salten politidistrikt, Geir Ove Heir, var blant de som tok seg tid til å delta.

Rolf Tamnes, Janne Haaland Matlary og kontreadmiral Trond Grytting.

Rolf Tamnes, Janne Haaland Matlary og kontreadmiral Trond Grytting. Forsvarsdebatten engasjerer i nord og det var stor interesse for arrangementet. Foto: Ina Nyås Moe / FOH

Det var mange gode spørsmål fra salen underveis i arrangementet.

Samme dag som debatten, ble i tillegg denne kronikken publisert på NRK Nordland, om sikkerhet og samarbeid i nord.

Politimester i Salten politidistrikt, Geir Ove Heir og Sjef FOH Morten Haga Lunde.

Orføreren i Fauske, Siv Anita Johnsen Brekke, Politimester i Salten politidistrikt, Geir Ove Heir og Sjef FOH Morten Haga Lunde. Foto: Ina Nyås Moe / FOH

 

Rolf Tamnes, Janne Haaland Matlary og Trond Grytting i panelet.

Rolf Tamnes, Janne Haaland Matlary og Trond Grytting i panelet.

 

Ekspertgruppen på NTNU

Tirsdag 19. mai besøkte Asle Toje og Janne Haaland Matlary NTNU, hvor YATA Trondheim hadde invitert til debatt. Statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø, holdt også innlegg på arrangementet.

Janne Haaland Matlary innleder på seminaret.

Janne Haaland Matlary innleder på seminaret.

Asle Toje var den andre representanten som deltok fra Ekspertgruppen.

Asle Toje var den andre representanten som deltok fra Ekspertgruppen.

På samtlige av arrangementene vi har deltatt på hittil har det vært stort engasjement blant publikum. Mange har bitt seg merke i det vi har skrevet i rapporten om hvor viktig NATO er for norsk sikkerhet, og har mange spørsmål rundt dette. Dette står det mer om i spesielt kapittel 4 og 7 i rapporten.

Fra venstre: Leder i YATA Trondheim, Wilhelm Kiil Rød, Asle Toje og Janne Haaland Matlary fra Ekspertgruppen og statssekretær Øystein Bø.

Fra venstre: Leder i YATA Trondheim, Wilhelm Kiil Rød, Asle Toje og Janne Haaland Matlary fra Ekspertgruppen og statssekretær Øystein Bø.

I Trondheim var det dessuten god debatt rundt de økonomiske anbefalingene vi gir i rapporten, blant annet at vi foreslår en økt bevilgning på 2 mrd. kroner innen 2017. Dette står det mer om i kapittel 5 «Økonomiske realiteter».

Vi håper de engasjerte studentene tar med seg våre, og statssekretærens innspill, og fortsetter debatten i pausene i eksamenslesingen.

 

Debatt i Forsvarsmuseet

Den 26. mai inviterte Oslo Forsvarsforening til debatt om Ekspertgruppens rapport. Debatten tok utgangspunkt i to kronikker som har stått på trykk i NRK Ytring, hvor Karsten Friis, seniorforsker på NUPI, kritisterte «Et felles løft» for å være for tam. Dagen etter at denne stod på trykk svarte Asle Toje fra Ekspertgruppen på kritikken hvor han blant annet påpeker at gruppen har vært nøkterne i sine råd for å gi «våre folkevalgte et utgangspunkt for tverrpolitisk konsensus». Det ble en god debatt rundt dette på Oslo forsvarsforenings arrangement hvor Trond Grytting og Janne Haaland Matlary satt i panelet for Ekspertgruppen, sammen med Karsten Friis.

Fra venstre: Professor Janne Haaland Matlary, seniorrådgiver Karsten Friis (NUPI) og kontreadmiral Trond Grytting.

Fra venstre: Professor Janne Haaland Matlary, seniorrådgiver Karsten Friis (NUPI) og kontreadmiral Trond Grytting.