Forsiden

Tidligere langtidsplaner for forsvarssektoren

Her kan du lese foregående langtidsplaner for forsvarssektoren.

Prop. 73 S (2011-2012) 

«Et forsvar for vår tid». Tilråding fra Forsvarsdepartementet 23. mars 2012, godkjent i statsråd samme dag. Regjeringen Stoltenberg II. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak).

St.prp. nr. 48 (2007-2008)

«Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier». Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 28. mars 2008, godkjent i statsråd samme dag. Regjeringen Stoltenberg II.

søk på regjeringen.no finner du oversikt over alle dokumenter fra Forsvarsdepartementet.