Forsiden

Hvordan jobber Forsvarsdepartementet med en ny langtidsplan?

Departementet gikk i forbindelse med opprettelsen av integrert strategisk ledelse (ISL) over fra sekvensiell til kontinuerlig langtidsplanlegging. Modellen gjør det lettere å legge frem større enkeltsaker eller justere kursen, uten å måtte vente på en ny langtidsplan for sektoren.

Selv om den nye modellen gir større fleksibilitet er det likevel viktig at forsvarspolitikken blir behandlet grundig og helhetlig i hver stortingsperiode. Politisk vedtatte langtidsplaner med tydelige mål er et viktig verktøy for å sikre langsiktighet og bredest mulig enighet om forsvarspolitikken.

Avdeling for Forsvarspolitikk og Langtidsplanlegging er ansvarlig for langtidsplanlegging i forsvarssektoren.

Forsvarssjefen har fått i oppdrag av forsvarsministeren å utarbeide et fagmilitært råd som det sentrale innspillet til arbeidet med ny langtidsplan.  Han har fått ett år på dette omfattende arbeidet, som vil bli tilgjengelig for Stortinget og offentligheten 1. oktober 2015.