Presseinvitasjon:

Mehl mottar Totalberedskapskommisjonens rapport

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottar mandag 5. juni Totalberedskapskommisjonens rapport.

Nett-tv Justis- og beredskapsministeren mottar Totalberedskapskommisjonens rapport

Se sendingen her

Se sendingen her

Rapportens innhold blir under overrekkelsen presentert av kommisjonens leder, tidligere forsvarssjef Harald Sunde.  

Oppdraget regjeringen ga kommisjonen var å vurdere styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer, samt komme med forslag om hvordan samfunnets samlede ressurser bør innrettes for å styrke samfunnssikkerheten og beredskapen.  

Praktisk informasjon: 

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20. 

Tid: Klokka 10:00. Oppmøte senest 09.45. Ta med gyldig ID/pressekort. 

Påmelding: Innen fredag 2. juni kl. 14.00 til andreas.bondevik@jd.dep.no 

Pressekontakter: 

Pressekontakt for justis- og beredskapsministeren: andreas.bondevik@jd.dep.no, mobil: 402 32 454 

Om sendingen: 

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Du kan følge den direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden. 

Pressekonferansen vil også bli overført på Facebook live.