Justis- og beredskapsministerens innlegg ved overrekkelse av Totalberedskapskommisjonens rapport

(sjekkes mot framføring)

Kjære alle sammen.

Statens aller mest grunnleggende oppgave er å sikre trygghet for sine innbyggere. Det betyr trygghet uansett hvor du bor, i hele Norge.

Det er også grunnen til at noe av det første Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjorde da vi kom i regjering var å sette ned to viktige kommisjoner, totalberedskapskommisjonen og forsvarskommisjonen.

Totalberedskapskommisjonen fikk oppdraget sitt i januar 2022. Og bare kort tid senere brøt krigen i Ukraina ut da Russland gikk til angrep på dem. Siden har det vært en brutal angrepskrig i Europa. Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg og forverret seg. Det gjør ikke behovet for en styrket og oppdatert kunnskap om Norges beredskap noe mindre. Tvert imot, Totalberedskapskommisjonen har jobbet i en kontekst som med all tydelighet viser viktigheten av det arbeidet de gjør.

Rapporten som overleveres her i dag er et veldig viktig bidrag i regjeringens arbeid for å styrke beredskapen og sikre trygghet i hele Norge.

For at vi skal klare en slik oppgave, som er med oss hele tiden, er det viktig at vi jobber systematisk med samfunnssikkerhet, beredskap og totalforsvar. Vi må sikre at de totale ressursene våre utnyttes på best mulig måte, og at vi er rigget for de mange ulike utfordringene vi som samfunn står ovenfor, både nå og i fremtiden.

Jeg vil passe på å takke leder for totalberedskapskommisjonen Harald Sunde, alle medlemmene av kommisjonen og ikke minst sekretariatet. Dere har gjort et omfattende og veldig viktig arbeid de siste 16 månedene.  

For litt over en måned siden leverte forsvarskommisjonen sin rapport til min kollega forsvarsminister Bjørn Arild Gram, og i dag er jeg glad for at vi også får andre del av kommisjonsarbeidet, med Totalberedskapskommisjonen.

Rapportene utfyller hverandre på en god måte, og gir oss et  solid og viktig grunnlag for det viktige arbeidet vi har med å sikre at Norge fortsatt skal være et av verdens beste og tryggeste land å bo i, selv om verden rundt oss endrer seg, og selv om vi lever i en spent sikkerhetspolitisk situasjon i det høye nord.

Jeg ser frem til å sette meg inn i rapporten og lese om de vurderingene kommisjonen kommer med. Tusen takk for innsatsen!

Og med det gir jeg ordet til leder av totalberedskapskommisjonen Harald Sunde, vær så god.