Mehl mottok Totalberedskapskommisjonens rapport

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottok mandag 5. juni Totalberedskapskommisjonens rapport.

Kvinne og mann på et podie tar hverandre i hendene. Kvinnen holder en rapport.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v.) mottar Totalberedskapskommisjonens rapport av kommisjonsleder Harald Sunde. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet Lisensinfo

– Statens grunnleggende oppgave er å sikre trygghet for sine innbyggere. Trygghet uansett hvor du bor, i hele Norge. Derfor satte Senterpartiet og Arbeiderpartiet ned Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen, som noe av det første vi gjorde etter at vi kom i regjering, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Da vi satte ned Totalberedskapskommisjonen visste vi at det ville være nødvendig å prioritere trygghet i Norge. Bare to måneder etter kommisjonen startet sitt arbeid gikk Russland til angrep på Ukraina. Det dannet et alvorlig bakteppe for kommisjonens arbeid, og gjør det ekstra viktig. Derfor er jeg glad for at vi nå får kommisjonen sin rapport i dag og jeg ser frem til å sette meg inn i rapporten, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Jeg mener det er avgjørende å kartlegge styrker og svakheter i den sivile beredskapen. Sist dette ble sett i sammenheng var da sårbarhetsutvalget fremla sin utredning i 2000. Trusselbildet har endret seg vesentlig siden den gang. Denne rapporten vil bli et viktig verktøy for å utvikle beredskap som står seg for fremtiden, sier justis- og beredskapsminister Mehl.

Jobber systematisk

Regjeringen ga 21. januar 2022 kommisjonen i oppdrag å vurdere styrker og svakheter ved dagens beredskap, samt å komme med forslag om hvordan samfunnets samlede ressurser bør innrettes for å styrke samfunnssikkerheten og beredskapen. 

– Regjeringen prioriterer samfunnssikkerhet, beredskap og totalforsvar høyt. Vi må sikre at ressursene våre benyttes på den beste mulige måten, og at vi er rigget for de mange ulike utfordringene vi som samfunn står ovenfor, både nå og i fremtiden, sier justis- og beredskapsministeren, som i dag mottok rapporten fra kommisjonens leder, tidligere forsvarssjef Harald Sunde. 

På høring

Totalberedskapskommisjonens rapport vil i løpet av kort tid bli sendt på offentlig høring, i likhet med Forsvarskommisjonens rapport.

– En høringsrunde er viktig for å sikre alle som ønsker det mulighet til å komme med innspill til rapportene og til myndighetenes oppfølging av dem, sier Mehl.

De to rapportene inngår i et bredt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med å videreutvikle og styrke samfunnssikkerheten, beredskapen og nasjonal sikkerhet i Norge. Kunnskapskapsgrunnlaget vil være viktig i arbeidet med stortingsmeldinger, budsjettproposisjoner til Stortinget og andre strategiske dokumenter.