Regjeringen setter ned en totalberedskapskommisjon

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har nedsatt en totalberedskapskommisjon for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig.

Leder av Totalberedskapskommisjon Harald Sunde og justis- og beredskapsminister Enger Mehl
Hele landet er representert i Totalberedskapskommisjonen. Den skal ledes av Harald Sunde, mens rapporten deres skal leveres justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Foto: JD

Totalberedskapskommisjonen skal se på hvordan ressursene kan benyttes på en best mulig måte for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Staten skal sørge for innbyggernes sikkerhet og trygghet. For å klare dette må samfunnssikkerhet, beredskap og totalforsvar bli sentrale begrep i årene som kommer, sier Mehl videre.

 På høy tid

Kommisjonen skal vurdere styrker og svakheter ved dagens beredskapssystemer, og foreslå hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig samlet utnyttelse av de samlede beredskapsressursene.

–  Det er på høy tid med en samlet vurdering av beredskapen. Det er ikke gjort siden sårbarhetsutvalget fremla sin utredning i 2000, sier justis- og beredskapsminister Mehl.

Konkrete anbefalinger

Kommisjonen ledes av tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Den skal levere sine vurderinger i form av en NOU i juni 2023. Kommisjonens skal gi tydelige og konkrete anbefalinger om hva som bør prioriteres i arbeidet med beredskap fremover.

Kommisjonen skal ta utgangspunkt i en vurdering av dagens utfordringsbilde nasjonalt og internasjonalt, og gi en vurdering av hvordan dette kan forventes å utvikle seg og påvirke samfunnssikkerhet og beredskap.

Hele landet

Kommisjonens mandat omfatter hele samfunnssikkerhetsfeltet, herunder Svalbard, og hele krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitiske kriser til krig. I dette inngår også det sivil-militære samarbeidet.

Hele landet er representert i kommisjonen. Medlemmene representerer et bredt spekter av kompetanse, både fra operative virksomheter som politi og ambulansetjenesten, fra departement og direktorat, fra kommunene, privat sektor og partene i næringslivet.

Kommisjonens sammensetning:

Leder:

Pensjonert general Harald Sunde, Ringsaker

Medlemmer:

Ordfører Anne Rygh Pedersen, Tønsberg

Sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen, Nittedal

Konsernsjef Christian Stav, Steinkjer

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, Oslo

Politimester Ellen Katrine Hætta, Sør-Varanger

Direktør Jon Halvorsen, Nordre Follo

Direktør Cecilie Daae, Oslo 

Forbundsleder Ola Yttre, Skjåk

Sikkerhetsdirektør Elise Lindeberg, Lillesand

Ordfører Ida Stuberg, Inderøy

Styreleder Anne Jødahl Skuterud, Gjerdrum

Professor Odd Jarl Borch, Bodø

Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker, Tromsø

LO-sekretær Are Tomasgard, Lillestrøm

Regiondirektør Tone Grindland, Stavanger

Mandat: Totalberedskapskommisjonen (pdf)